Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trao giải Liên hoan PT - TH Yên Bái lần thứ XVII năm 2018

11:56 | 29/08/2018 519 lượt xem