Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trao giải cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020, đợt I năm 2018

18:55 | 13/10/2018 224 lượt xem