Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trang truyền hình địa phương số 1 tháng 11/2017

19:21 | 03/11/2017 279 lượt xem