Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trang trại 600 lợn nái chính thức đi vào hoạt động

10:11 | 08/09/2011 370 lượt xem