TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Trang trại 600 lợn nái chính thức đi vào hoạt động

10:11 | 08/09/2011 361 lượt xem