Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trang TH TP Yên Bái số 2 tháng 9/2016

19:37 | 30/09/2016 247 lượt xem