Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trang TH TP Yên Bái số 1 tháng 10/2016

17:28 | 17/10/2016 192 lượt xem