Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trang địa phương số 2 tháng 7 năm 2018

20:42 | 20/07/2018 284 lượt xem