TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Trấn Yên triển khai kế hoạch thu ngân sách năm 2019

18:04 | 01/01/2019 199 lượt xem