Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trấn Yên triển khai kế hoạch thu ngân sách năm 2019

18:04 | 01/01/2019 225 lượt xem