TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Trấn Yên triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2019

18:29 | 11/01/2019 100 lượt xem