Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trấn Yên triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

19:46 | 23/05/2019 78 lượt xem