KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Trấn Yên triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

19:46 | 23/05/2019 186 lượt xem