TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Trấn Yên trên chặng đường về đích nông thôn mới

19:03 | 17/01/2019 264 lượt xem