Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Trấn Yên tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

17:31 | 28/09/2019 225 lượt xem