HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Trấn Yên tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

17:31 | 28/09/2019 97 lượt xem