Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trấn Yên tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi - vòng thi cụm

17:27 | 19/05/2019 30 lượt xem