TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Trấn Yên tổ chức đại hội thi đua quyết thắng

17:26 | 15/11/2011 498 lượt xem