Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trấn Yên tổ chức đại hội thi đua quyết thắng

17:26 | 15/11/2011 505 lượt xem