Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trấn Yên tích cực triển khai làm nhà ở cho nghười nghèo theo quyết định 167

08:00 | 21/08/2011 85 lượt xem