Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trấn Yên thúc đẩy phát triển bền vững nghề trồng dâu nuôi tằm

18:56 | 23/05/2019 50 lượt xem