TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Trấn Yên: Thu nhập từ kén tằm đạt hơn 60 tỷ đồng

18:35 | 03/12/2018 83 lượt xem