Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trấn Yên tạo khâu đột phá trong phát triển kinh tế

19:31 | 25/04/2019 151 lượt xem