Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trấn Yên sẽ nhân rộng diện tích lúa DDS1 và SQ2

16:50 | 02/11/2011 623 lượt xem