TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Trấn Yên ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

19:46 | 01/04/2019 134 lượt xem