Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trấn Yên ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

19:46 | 01/04/2019 200 lượt xem