Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trấn Yên phát huy vai trò người uy tín, già làng trưởng bản trong đồng bào dân tộc thiểu số

19:44 | 25/10/2018 119 lượt xem