Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Trấn Yên phát huy vai trò người uy tín, già làng trưởng bản trong đồng bào dân tộc thiểu số

19:44 | 25/10/2018 139 lượt xem