LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Trấn Yên phát huy vai trò người uy tín, già làng trưởng bản trong đồng bào dân tộc thiểu số

19:44 | 25/10/2018 147 lượt xem