Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trấn Yên phát động Chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện năm 2019

14:48 | 27/06/2019 51 lượt xem