Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trấn Yên phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn

17:41 | 04/11/2011 525 lượt xem