Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Trấn Yên phấn đấu đến năm 2020 diện tích dâu tăng lên 700 ha

18:03 | 11/06/2018 161 lượt xem