Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trấn Yên phấn đấu đến năm 2020 diện tích dâu tăng lên 700 ha

18:03 | 11/06/2018 296 lượt xem