Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trấn Yên công bố Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Cổ Phúc và vùng phụ cận đến năm 2030

17:24 | 06/01/2019 344 lượt xem