TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Trấn Yên công bố Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Cổ Phúc và vùng phụ cận đến năm 2030

17:24 | 06/01/2019 217 lượt xem