Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trăn trở vùng cao Nghĩa Tâm

16:54 | 10/09/2011 244 lượt xem