TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Trạm Tấu trồng mới hơn 1000 ha rừng trồng

18:41 | 01/09/2011 323 lượt xem