Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Trạm Tấu triển khai sắp xếp tinh gọn bộ máy

17:29 | 03/06/2018 880 lượt xem