Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Trạm Tấu triển khai sắp xếp tinh gọn bộ máy

17:29 | 03/06/2018 847 lượt xem