HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Trạm Tấu triển khai sắp xếp tinh gọn bộ máy

17:29 | 03/06/2018 834 lượt xem