Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trạm Tấu triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018

19:31 | 14/04/2018 156 lượt xem