Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Trạm Tấu tiếp tục phát hiện thêm điểm nghi gia súc bị mắc bệnh lở mồm long móng tại xã Pá Hu.

19:33 | 04/07/2018 130 lượt xem