Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trạm Tấu tập trung phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi

19:47 | 31/12/2018 194 lượt xem