TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Trạm Tấu tập trung phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi

19:47 | 31/12/2018 167 lượt xem