Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trạm Tấu tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng

18:57 | 31/10/2018 353 lượt xem