Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Trạm Tấu nỗ lực hỗ trợ làm nhà cho người dân vùng lũ

16:51 | 03/12/2017 468 lượt xem