Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trạm Tấu ngăn ngừa dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn

18:15 | 14/03/2019 210 lượt xem