Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trạm Tấu: Nâng cao chất lượng các trường bán trú sau sáp nhập

17:00 | 12/01/2019 161 lượt xem