Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Trạm Tấu: Một số hộ dân không thể gieo cấy do mạ bị chết

19:59 | 03/03/2018 534 lượt xem