Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trạm Tấu khen thưởng đột xuất cho lực lượng triệt phá chuyên án ma túy

19:37 | 24/10/2018 336 lượt xem