Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trạm Tấu huy động 1.500 người tham gia chữa cháy rừng

16:58 | 20/04/2019 275 lượt xem