TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Trạm Tấu điều chỉnh 6 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV

19:04 | 09/07/2018 403 lượt xem