Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trạm Tấu điều chỉnh 6 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV

19:04 | 09/07/2018 485 lượt xem