Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trạm Tấu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản

19:45 | 22/01/2019 277 lượt xem