TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Trạm Tấu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản

19:45 | 22/01/2019 228 lượt xem