Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trạm Tấu đảm bảo tỷ lệ học sinh ra lớp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

17:45 | 11/02/2019 1,176 lượt xem