Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trạm Tấu có tân Phó Bí thư Huyện ủy

17:57 | 28/02/2019 2,171 lượt xem