Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

TP Yên Bái triển khai thu thập thông tin dữ liệu quốc gia về dân cư

19:08 | 05/06/2018 213 lượt xem