Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

TP Yên Bái triển khai thu thập thông tin dữ liệu quốc gia về dân cư

19:08 | 05/06/2018 470 lượt xem