Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

TP Yên Bái triển khai thu thập thông tin dữ liệu quốc gia về dân cư

19:08 | 05/06/2018 411 lượt xem