Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

TP Yên Bái tích cực chăm sóc các loại hoa phục vụ Tết Nguyên đán

19:46 | 09/01/2018 208 lượt xem