Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

TP Yên Bái tập trung phát triển quỹ đất

18:33 | 10/09/2011 813 lượt xem