LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

TP Yên Bái sơ kết xây dựng “Tuyến đường điểm sáng, xanh, sạch, đẹp”.

16:44 | 15/09/2019 121 lượt xem