Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

TP Yên Bái làm tốt công tác tuyển sinh đầu cấp

17:49 | 16/07/2019 111 lượt xem