Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

TP Yên Bái hỗ trợ nhân dân xã Minh Bảo trồng khoai tây vụ đông

17:37 | 27/10/2018 98 lượt xem