TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

TP Yên Bái triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018

19:11 | 22/03/2018 188 lượt xem