Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

TP Yên Bái giảm tác hại và lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng

19:08 | 01/12/2017 194 lượt xem